Zde si můžete prohlédnout nebo stáhnout platnou kolektivní smlouvu a její dodatky (některé jsou už ale neplatné nebo platné jen zčásti - tzn. že byly nahrazeny novou KS nebo dodatkem)