Výhody členství

  • stanete se součástí početné a silné skupiny, která bojuje za lepší podmínky Vašeho zaměstnání.
  • získáte možnost bezplatného právního poradenství (v rámci možností Vám sami poradíme nebo Vám zajistíme jednání s odborovými právníky nebo jinými specialisty). Budeme se snažit Vám poradit i v jiných oblastech než je jen pracovní právo.
  • budete moci využívat řadu benefitů, které zařizujeme pouze pro odboráře - např. zvýhodněné služby od různých společností (paušály T-Mobile, zvýhodněné pojistné produkty České podnikatelské pojišťovny), dárky (např. vánoční), příspěvky (na dětskou rekreaci, svatbu, narození dítěte, 50. narozeniny, odchod do důchodu nebo sportovní a kulturní aktivity) a společenské a jiné akce (zábavy, zájezdy atd.). Aktuální nabídka závisí na schváleném plánu pro daný rok.
  • máte možnost aktivně se zapojit do tvorby lepších podmínek Vašeho zaměstnání - můžete vykonávat funkci důvěrníka a účastnit se tak členských konferencí (a na nich rozhodovat o dění v naší organizaci) nebo můžete být zvoleni do VZO (výbor základní organizace) a přímo se tak účastnit jednání s vedením společnosti (možnost tvorby kolektivní smlouvy a dalších důležitých rozhodnutí).